Fed ve diğer kurumlar, bankaları kripto para riskleri konusunda uyardı

ABD’nin üç düzenleyici kurumu perşembe günü ortak bir bildiri yayımlayarak firmalarıyla ilişkisi olan bankalara artan likidite risklerini ve bu sektörle ilgili uygun risk yönetimi ihtiyacını hatırlattı.

Fed, FDIC ve OCC, bankaların “yasa veya yönetmeliklerin izin verdiği şekilde herhangi bir sınıf veya türden müşterilere bankacılık hizmetleri sunmalarının ne yasaklandığını ne de engellendiğini” vurguladı. Ancak açıklamada neye izin verilip verilmediği ya da hangi gerekçe ile izin verildiği detaylandırılmadı. Yani bu bildiride aslında “hatırlatma” niteliğinde likidite ve volatilite baz alındı.

Regülatörler açıklamada, “Kripto varlıkla ilgili kuruluşlardan gelen belirli fon kaynakları, mevduat giriş ve çıkışlarının ölçeği, zamanlamanın öngörülemezliği nedeniyle bankacılık kuruluşları açısından artan likidite riskleri oluşturabilir” diye yazdı.

“Müşteri davranışları istikrarı etkileyebilir”

Düzenleyiciler, bir kripto şirketi tarafından yatırılan mevduatların istikrarının, kripto ortağının kendisinden değil, “son tüketicinin davranışından” veya kripto endüstrisi içindeki dinamiklerden etkilenebileceği konusunda uyardı. Kurumlar, stres dönemlerinin, piyasa oynaklığının ve birbiriyle ilişkili kırılganlıkların istikrarı potansiyel olarak etkileyebileceğini belirtti.

Kurumlar ayrıca, son müşterilerin kripto para piyasasındaki olaylara, haberlere, kripto para firmalarının yanlış beyanlarından kaynaklanabilecek belirsizliğe, büyük miktarda paranın piyasaya girmesine veya çıkmasına neden olacak şekilde tepki verebileceğini de bildirdi.

Sabit coin’lerle bağlantılı mevduatlar vurgulandı

Ocak ayındaki uyarıda sabit coin’lerden yalnızca risklerle ilgili olarak bahsedilirken, perşembe günkü açıklamada sabit coin’lerle bağlantılı mevduatlar likidite riski olarak adlandırıldı.

Öte yandan, sabit coin bağlantılı mevduatların istikrarının piyasa talebine, sabit coin sahiplerinin güvenine ve sabit coin ihraççılarının rezerv yönetimine bağlı olabileceğinin altı çizildi. Düzenleyiciler, sabit coin’lerin beklenmedik şekilde itfa edilmesi veya taşınması durumunda hızlı çıkışların olabileceği konusunda uyardı.

Üçlü bildiride, “Bir bankacılık kuruluşunun mevduat fonlama tabanı, birbiriyle yüksek düzeyde bağlantılı olan veya benzer risk profillerini paylaşan kripto varlıkla ilgili kuruluşlarda yoğunlaştığında, mevduat dalgalanmaları yaşanabilir ve bu nedenle likidite riski daha da artabilir” dendi.

Bankalara ‘sektörü daha yakından takip edin’ uyarısı

Düzenleyiciler, bankaların, kripto paralardan elde edilen fonlarla ilişkili likidite risklerini yakından takip etmeleri, fonlarının sektördeki potansiyel yoğunluğunu değerlendirmeleri gerektiğini vurguladı. Ayrıca, kripto iş ortaklarının fonlama konusunda piyasaya yapabilecekleri sunumları izlemeleri ve likidite için stres testleri de dahil olmak üzere bu riskleri acil durum planlarına dahil etmeleri istendi.

Yorum Bırak