Millet İttifakı’nın ‘Mutabakat Metni’nde kriptoyla ilgili 13 madde var

Millet İttifakı bugün Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ni açıkladı. Ankara’da bulunan ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde yapılan toplantıyla açıklanan metin, 9 ana başlık altındaki 75 alt başlıkta 2 bin 300’den fazla hedef, politika ve projeden oluşuyor. Bunlar arasında kripto ve blok zinciri teknolojisiyle ilgili ise 13 madde vardı.

Maddeler göz önüne alındığında, Millet İttifakı’nın blok zinciri teknolojisini kamunun birçok alanında kullanmayı hedeflediği anlaşılıyor. Ayrıca kripto paraların etkin şekilde vergilendirilmesinin sağlanacağı, sektördeki belirsizliklerin giderilerek piyasaya olan güvenin tesis edileceği vurgulanıyor. Söz konusu maddeler şu şekilde:

 • Kripto varlıklar ve yeni gelişen dijital mecraların etkin bir şekilde vergilendirilmesini sağlayacağız.
 • Dijital para, kripto varlıklar, Fintek’ler ve dijital ödeme sistemlerine ilişkin düzenleyici ve denetleyici mevzuatı ve kurumları net bir biçimde tanımlayacağız.
 • Kripto para ve varlık mevzuatını çıkartacak, sektördeki belirsizlikleri gidereceğiz.
 • Kripto varlıklarla ilgili borsaların düzenleme ve denetimine ilişkin adımları atacak bu piyasalara olan güveni sağlayacak, küçük yatırımcıları koruyacağız.
 • Gümrük ve taşımacılık süreçlerini hızlandırmak üzere uçtan uca dijital ve geniş ölçüde otomatik hale getirilmiş blokzincir temelli Dijital Gümrük kuracağız.
 • İş arama, eşleştirme ve işe yerleştirmelerde blokzincir ve yapay zeka gibi teknolojilerden yararlanacağız.
 • Mesleki profillemede blokzincir ve yapay zeka uygulamalarından yararlanacağız.
 • Kamunun ruhsat, tapu, sertifika, diploma ve benzeri kayda dayalı tüm işlevlerini, kamu çalışanlarının mal beyanlarını, kamudaki tüm demirbaş ve envanter listelerini toplumun denetimine açık blok zinciri altyapısına geçireceğiz.
 • Kimlik, sağlık karnesi ve benzeri hizmetleri kişisel mahremiyet çerçevesinde ve erişimin bireyin iznine bağlı olacak şekilde blok zinciri platformuna taşıyacağız.
 • Blok zinciri mimarisinde uluslararası ticaret platformu (INTERSECT) kurarak dış ticaret işlemlerinde bürokrasiyi azaltacak, aracılık maliyetlerini düşürecek, şeffaf ve güvenilir bir dış ticaret altyapısı kuracağız.
 • Sağlık teknolojileri, nükleer füzyon, pil teknolojisi, biyo-mühendislik, uzay gibi derin teknolojiler, fintek ve blok zincir teknolojileri, haberleşme ve bulut teknolojileri, yeşil ekonomi, performans sanatları, tasarım ve dijital oyun sektörü, yayıncılık, kültürel miras, mimari ve festivaller gibi alanları bir araya getiren, yaratıcı endüstriler gibi teknoloji alanlarını destekleyeceğiz.
 • Tüm yapıların bilgilerini blok zinciri mimarisindeki “Kentsel Kayıt Platformu’na (KKP)” kaydedecek, KKP’ye işlenmeyen değişiklikler için caydırıcı cezalar uygulayacağız.
 • Sosyal yardıma muhtaç ailelerin belirlenmesi, sağlanacak sosyal yardım türlerinin ve miktarının tespitinde blok zincir ve yapay zeka teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanacağız.

Yorum Bırak